thietbibaove.com.vn

180.000 VNĐ

Mô tả

Tinh năng: Báo động chính xác khi kẻ gian cạy cửa (độ lệch 2cm). Không hoạt động độc lập... Chi tiết