Liên Hệ

Mã sản phẩm: VP-3701

Mô tả

IR Dome Camera - Support 960H CCD image sensor  - Horizontal resolution of Over 650 TV Lines - ATR (Adaptive Tone Reproduction)... Chi tiết