270.000 VNĐ

Mã sản phẩm: ZM-262

Mô tả

  Cảm biến chống mở cửa ZM-262 Chức năng: Phát hiện trộm cạy cửa.  Ứng dụng:  Được sử dụng rộng... Chi tiết