Tin tức

Ngày đăng: 15/05/2015 Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo trộm SecuMax PG88C

 

1.     Thêm bộ điều khiển

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [2] --> Nhấn [1] để nhập thêm điều khiển --> Nhập số vùng bất kỳ ( 00- 99 ) --> Nhấn [OK] --> Nhấn 1 nút bất kỳ trên điều khiển --> Nhấn [OK] , trung tâm sẽ báo “ Set successful ” , và màn hình sẽ hiện “ has been saved ” àNhấn [back] để quay về cài đặt.

2.     Xóa bộ điều khiển

Nhấn [ menu ]  --> Nhấn [2]  -->  Nhấn [3]  --> Nhập số vùng đã cài đặt cho điều khiển muốn xóa ( 00 – 99 ) --> Nhấn[OK] .

3.     Thêm thiết bị cảm biến

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [2]  -->  Nhấn [2] --> Nhập số vùng bất kỳ ( 00 – 99 ) --> Nhấn [OK] --> Bật thiết bị cảm biến để nhận tín hiệu tới trung tâm  --> Trung bấm sẽ báo “ Set successful ” và màn hình sẽ hiện “ has been saved ” --> Nhấn [back] để quay về cài đặt.

4.     Xóa thiết bị cảm biến

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [2]  -->  Nhấn [4] --> Nhập số vùng đã cài đặt cho thiết bị cảm biến muốn xóa àNhấn [OK]

5.     Cài đặt , thêm số điện thoại

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [1]  --> Nhấn [1] --> Nhấn chọn [1 – 6] --> Nhấn  [OK] --> Nhập số điện thoại  àNhấn [OK] để lưu.

6.     Cài đặt , xóa số điện thoại

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [1]  --> Nhấn [1] --> Nhấn chọn [1 – 6] --> Nhấn  [OK] --> Nhấn [menu] để xóa sđt -->  Sau đó nhấn [OK] để lưu lại.

7.     Cài đặt , thêm số điện thoại SMS

Nhấn [ menu ] -->  Nhấn [1]  --> Nhấn [4]  --> Nhấn chọn [1 – 6] --> Nhấn [OK] --> Nhập số điện thoại  --> Nhấn [OK] để lưu lại .

8.     Cài đặt , xóa số điện thoại SMS

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [1]  --> Nhấn [4] --> Nhấn chọn [1 – 6] --> Nhấn  [OK] --> Nhấn [menu] để xóa sđt -->  Sau đó nhấn [OK] để lưu lại.

9.     Cài đặt thời gian chậm trễ cho hệ thống

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [3]  --> Nhấn [1] --> Bấm số giây  [00 – 99 ] --> Sau đó nhấn [OK] để lưu lại.

10.   Cài đặt thời gian báo động

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [3]  --> Nhấn [4] --> Bấm số [ 00 – 20 phút ] --> Sau đó nhấn [ OK ]  lưu lại.

11.   Bật/Tắt các Zone theo ý muốn

Nhấn [ menu ]  à  Nhấn [5] àChọn zone muốn cài đặt àNhấn [ OK ] àChỉnh chế độ àNhấn [ OK ] để lưu lại.

Có 7 kiểu :

+ Normal ( mặc định từ Zone 01 – 59 )

+ Stay ( mặc định từ Zone 60  – 79 )

+ Intelligent ( mặc định từ Zone  80 – 89 )

+ Help Senior ( mặc định Zone  90  )

+ Chime ( mặc định Zone  91  )

+ Welcome ( mặc định Zone  92 )

+ Emergency ( mặc định từ Zone 93 – 99 )

12.   Reset hệ thống về mặc định

Nhấn [ menu ]  -->  Nhấn [3]  --> Nhấn [ 0 ]  --> Nhấn [ OK ] để reset về mặc định àNhấn [ BACK ] để quay ra màn hình chính

Chi tiết vui lòng liên hệ:

         Office: 69 Phố Vọng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

108/23 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Phòng kinh doanh: 0963 82 6639

Điện thoại : 08 388 22239 / 04 32 636969

Email: thietbibaove@yahoo.com/ Gmail: hungnv@autoid.vn

Hotline: 0963 82 6639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Tin tức

xem tất cả

 
Loading...