Tin tức

Ngày đăng: 15/05/2015 Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo trộm SecuMax P1 Touch

1.     Thêm remote điều khiểu

Cú pháp : [#] + [07] + [001-120 số vùng] + [#]

Khi ta bấm cú pháp trên bàn phím của bộ trung tâm xong , sau đó ta bấm 1 nút bất kỳ trên remote mà ta muốn thêm vào bộ trung tâm , hệ thống sẽ báo 1 tiếng beep và câu lệnh “ Seccessful ”. Hệ thống đã thông báo cho chúng ta biết đã thêm thành công remote vào bộ trung tâm.

Ví dụ :  #07001#  ( có nghĩa là thêm điều khiển vào vùng 1 )

2.     Xóa remote  điều khiển

Cú pháp : [#] + [08] + [001-120 số vùng] + [#]

Ví dụ :#08001#  ( có nghĩa là xóa điều khiển ở vùng 1 )

3.    Thêm thiết bị cảm biến

Cú pháp :  [#] + [09]  + [001-120 số vùng]  + [#]

Ví dụ : #09001#  thêm thiết bị cảm biến vào vùng 1 , ta bật thiết bị cảm biến lên để nhận tín hiệu với trung tâm , sau đó trung tâm sẽ thông báo “ Seccessful ” . Hệ thống báo là đã thêm thành công thiết bị vào vùng 1 .

Nhấn # để thoát  sau khi hoàn thành.

Nhấn * và nhấn # để quay về chế độ cấu hình .

4.     Xóa thiết bị cảm biến

Cú pháp : [#] + [10] + [001-120] + [#]

Ví dụ : #10001#  ( có nghĩa là xóa thiết bị cảm biến ở vùng 1 )

Nhấn  #  để thoát  sau khi hoàn thành.

Nhấn * và nhấn # để quay về chế độ cấu hình .

5.     Cài đặt , thêm số điện thoại

Cú pháp : [3] + [ 1-9 ] + [ số điện thoại ] + [#]

Ví dụ :

Cách 1 :cài đặt  bàn phím trung tâm

#3101212878656#  ( nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành )

Cách 2 : Gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm số đt tới trung tâm , bấm cú pháp :#3101212878656# 

nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành.

6.     Cài đặt , xóa số điện thoại

Cú pháp : [3] + [ 1-9 ]  + [#]

Ví dụ :

Cách 1 :cài đặt  bàn phím trung tâm

#31#  ( nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành )

Cách 2 : Gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm số đt tới trung tâm , bấm cú pháp :#31# 

7.     Cài đặt mật khẩu cho hệ thống

Cú pháp :[50] + [ mật khẩu ] + [#]

( mật khẩu mặc định của hệ thống 1234)

Ví dụ :

Cách 1 :cài đặt  bàn phím trung tâm

#504321#  ( nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành )

Cách 2 : Gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm số đt tới trung tâm , bấm cú pháp :#504321# 

 

8.     Cài đặt độ trễ hệ thống

Cú pháp :[51] + [00 – 99 giây] + [#]

Hệ thống mặc định là 00 giây

Ví dụ :

Cách 1 :cài đặt  bàn phím trung tâm

#5160#  ( nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành )

Cách 2 : Gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm số đt tới trung tâm , bấm cú pháp :#5160# 

9.     Cài đặt độ dài thời gian báo động

Cú pháp :  [53] + [00 – 20 phút] + [#]

Hệ thống mặc định là 1 phút

Ví dụ :

Cách 1 :cài đặt  bàn phím trung tâm

#5305#  ( nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành )

Cách 2 : Gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm số đt tới trung tâm , bấm cú pháp :#5305# 

10.    Cài đặt ngày và giờ

Cú pháp : [56] + [năm] + [tháng] + [ngày] + [giờ] + [phút] + [giây] + [#]

Ví dụ :

Cách 1 :cài đặt  bàn phím trung tâm

#5620141126163000#  ( nhấn * sau đó nhấn # để thoát khi hoàn thành )

Cách 2 : Gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm số đt tới trung tâm , bấm cú pháp :#5620141126163000# 

11.    Bật / Tắt các zone

Cú pháp: [60] + [001-120] + [1-8] + [0/1] + [#]

Trong đó :

+ [60] : cú pháp mặc định

+ [001-120] : số vùng bảo vệ

+ [1-8] : kiểu ( 1- NORMAL ZONE ,  2- STAY ZONE ,  3- INTELLIGENT ZONE ,  4- EMRGENCY ZON ,  5-CLOSE ZONE ,  6-CHIME ZONE ,  7-WELCOME ZONE ,  8-HELP ZONE )

+ [0/1] : bật tắt chuông ( 0 là tắt , 1 là bật )

Ví dụ:

Cách 1: cài đặt bằng bàn phím trung tâm

#6000220# ( nghĩa là bạn cài đặt cho vùng 2 trong trạng thái Stay zone , các vùng khác vẫn hoạt động bình thường )

Nhấn * sau đó nhấn # để thoát chương trình

Cách 2: Gọi đt tới trung tâm

Bấm số đt thoại trung tâm , bấm cú pháp : #6000220#

12.   Reset hệ thống  về mặc định

Cú pháp: [#] + [9898] + [#]

Hệ thống sẽ xóa toàn bộ những thứ bạn cài đặt nhưng hệ thống sẽ không xóa remote và thiết bị cảm biến đã cài đặt mặc định từ hệ thống.

Ví dụ :

Cách 1: cài đặt bằng bàn phím trung tâm

#9898#

Cách 2: gọi điện thoại tới trung tâm

Bấm đt tới trung tâm , bấm cú pháp : #9898#

LƯU Ý : NẾU CÁC BẠN CÀI ĐẶT THEO CÁCH 2 PHẢI LÀM NHƯ SAU

B1 :  GỌI ĐT TỚI SĐT TRUNG TÂM

B2 : NHẬP MẬT KHẨU ( mặc định của hệ thống là : 1234 )

B3 : NHẬP THEO CÚ PHÁP BẠN MUỐN CÀI ĐẶT

B4 : NHẤN * SAU ĐÓ NHẤN # ĐỂ THOÁT CÀI  ĐẶT

Chi tiết vui lòng liên hệ:

         Office: 69 Phố Vọng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

108/23 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Phòng kinh doanh: 0963 82 6639

Điện thoại : 08 388 22239 / 04 32 636969

Email: thietbibaove@yahoo.com/ Gmail: hungnv@autoid.vn

Hotline: 0963 82 6639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Tin tức

xem tất cả

 
Loading...