Hỗ trợ online

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile:0963 82 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0946 460 388

 Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0964 82 6060

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh - SG
Mobile: 0963 81 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh phân phối
Mobile: 0963 90 5539
--------------------------------
Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 1
Điện thoại: 04 3685 6969

Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 2
Mobile: 08 3882 2239

 

Mạng xã hội

 
 

Phụ Kiện

 
Giải pháp lắp đặt Camera quản lý gia đình

Liên Hệ

   
Giải pháp Camera giám sát không dây

Liên Hệ

   
Nguồn camera 12V DC 1A

Liên Hệ

 
 
Nguồn tổng camera 12 V 10A

Liên Hệ

   
Nguồn tổng camera 12V 15A

Liên Hệ

   
Nguồn tổng camera 12 V 20A

Liên Hệ

 
 
Nguồn tổng camera 12 V 30A

Liên Hệ

   
Dây nối nguồn camera

Liên Hệ

   
Rack balum cho camera

Liên Hệ

 
 
Jack AV cho camera

Liên Hệ

   
Jack BNC camera

Liên Hệ

   
Jack F5

Liên Hệ

 
Loading...